Nyheter

Viña San Pedro jobbar med hållbarhet i sin vinproduktion

Föregående Nästa
foodfolder-jumbotron-san-pedro.jpg

Den chilenska vinproducenten använder 100 procent av sitt skördeavfall vid vinproduktion till förnybar energi. Forskningen bakom denna nya innovation har lyckats utveckla ett sätt för biogas-plantagen att utvinna 1Mwh ren, förnybar, energi. Viña San Pedro ligger bakom bland annat storsäljaren Gato Negro.
Just Gato Negro är en välkänd storsäljare i över 80 länder och står för 60 procent av avfallet inom företaget som genererar ny energi via nedsmältning i Biogas- kompressorerna varje dag. Det innebär att 5400 ton av de 9000 ton skördeavfall som ombildas till ny energi kommer från just Gato Negro.San Pedros biogasplantage är världens första i sitt slag att drivas på organiskt avfall. Biogas-plantagen ligger i Molina, 205 km söder om Santiago, Chile. Varje månad genererar plantagen nog med ström för att försörja 3200 hushåll, eller 60 procent av vad Viña San Pedro behöver för sin drift.


"Under 2009 började vi undersöka möjligheten att generera ren energi för vår vingårds räkning genom att återanvända organiskt avfall som enda bränsle. Idag har detta innovativa initiativ blivit verklighet. Vårt övergripande mål är att kunna säkerställa en hållbar tillverkningsprocess samt att ta hand om vårt organiska avfall på ett så omfattande sätt som möjligt. Vi hoppas genom detta bidra till ett mer hållbart och miljövänligt tankesätt i Chile och världen", säger Pedro Herane, CEO på VSPT Wine Group, som Viña San Pedro tillhör. 


Tekniken består av två stora tankar i vilka mikroorganismer omvandlar avfall till metangas. Det avfall som passerar genom tanken omvandlas till organiskt materia, rikt på kväve, fosfor och kalium. Produkten besitter fantastiska egenskaper för gödsling som i sin tur används för att förbättra vingårdens jordar. I framtiden kommer biogasodlingen kunna fördubbla sin kapacitet tack vare plantagens elproduktion och ambitionen finns att ta tekniken världen över. 


”Vår förhoppning är att kunna utvinna 100 procent av all energi som behövs för att bedriva Viña San Pedros vinodling. Genom detta kan vi möjliggöra en grön produktionscykel som gör det möjligt för oss att använda levande materia som gödslingsmedel på våra vingårdar”, avslutar Pedro Herane.