Foodfolder

WWF Köttguide ger grönt ljus för vilt

Föregående Nästa
wwf_kottguiden.gif

Att välja riktigt bra kött och mer vegetariskt är något av det viktigaste du kan göra för planeten, anser WWF i 2021 Köttguide.

ÄT MINDRE MEN BÄTTRE KÖTT


Idag äter svensken i genomsnitt nästan ett kilo kött i veckan, inklusive kyckling. Många äter betydligt mer, andra mindre och en del av befolkningen äter inte kött alls. Enligt Livsmedelsverkets kostråd bör vi av hälsoskäl äta högst 500 gram tillagat rött kött och charkprodukter – det vill säga nöt, gris, vilt eller lamm – i veckan.


Men det är bara en mycket liten andel totalt av allt kött på den svenska marknaden som får grönt ljus i WWF:s trafikljusbedömning i Köttguiden. Andelen kött med grönt ljus utgör bara mellan en och tre procent av allt kött i svenska mataffärer, enligt en färsk marknadsundersökning som WWF låtit göra.


Numera får även svensk kyckling rött ljus. Det är ett sämre betyg än tidigare och det beror dels på att WWF skärpt klimatkriteriet i guiden, dels att ökade krav nu ställs på djurvälfärd för kycklingarna.


När du handlar kött håll utkik efter svenskt, certifierat eller miljömärkt.


Vilt och vego


Faktum är att det endast är vegoprotein och viltkött som får grönt ljus av WWF. Viltköttet som bedöms i Köttguiden gäller de vilda djur som lever i våra svenska skogar och landskap som jagas under den reglerade jaktsäsongen.


På grund av att det inte går åt någon extra odlingsmark för vilda djur, även om både hjort och vildsvin i stor utsträckning livnär sig på odlade grödor, så bedöms de extra växtgasutsläppen som små.


Även djur som föds upp som frilevande i hägn räknas som vilt om de inte stödutfodras i större omfattning. Viltkött får grönt ljus. Foto: Ur WWF:s Köttguide


 


Fakta om Köttguiden


Det övergripande målet med Köttguiden är, enligt WWF, att bidra till hållbara matvanor och en matkonsumtion inom planetens gränser.Guiden granskar produkterna utifrån fem kriterier: biologisk mångfald, klimat, kemiska bekämpningsmedel, djurvälfärd och antibiotika.


 


Lyssna på